Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door PRH Commerce. Op de gehele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar PRH Commerce. PRH Commerce biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, bezoek dan de website niet en maak geen gebruik van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zullen ook onder de gebruiksvoorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Indien u de site blijft gebruiken of bezoeken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit verschaft ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL.
Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u verblijft, of dat u meerderjarig bent in het land waar u verblijft en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijke personen deze website te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de Service niet gebruiken in strijd met de in uw land geldende wetten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en (a) kan worden verzonden via verschillende netwerken en (b) kan worden gewijzigd om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer zij via netwerken wordt verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet op enige andere wijze.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeuriger, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is voor uw eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend te uwer informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze website bij te houden.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons restitutiebeleid: https://flixmart.nl/pages/retour-en-annuleringsbeleid

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren correct op uw computerscherm worden weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE.
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die vanaf dezelfde klantenrekening of met dezelfde kredietkaart worden geplaatst en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of leveringsadres gebruiken. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door dealers, wederverkopers of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en de vervaldatums daarvan, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons terugbetalingsbeleid te lezen

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of waar wij geen invloed op hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Optionele Hulpmiddelen van Derden.
Elk gebruik van de optionele tools die via de Website worden aangeboden, gebeurt op uw eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leveranciers.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden of voor materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat hier kan worden geraadpleegd: https://flixmart.nl/pages/privacybeleid 

DEEL 10 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan informatie op onze Website of Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht om enige informatie in de Dienst of op enige verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

SECTIE 11 - VERBODEN GEBRUIK
Naast alle andere verbodsbepalingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan onwettige activiteiten; (c) om een internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verzenden; (g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het Internet verstoort of kan verstoren; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet in gevaar te brengen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u één van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 12 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of uw onvermogen om de Dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u ter beschikking worden gesteld via de Dienst worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Flixmart, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of producten verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale door de wet toegestane omvang.

AFDELING 13 - VRIJWARING
U gaat ermee akkoord PRH Commerce en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 14 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 15 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of indien u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen goeddunken, nalaat of wij vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de beëindigingsdatum verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 16 - GEHELE OVEREENKOMST
Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, zonder beperking, vroegere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.

SECTIE 17 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China.

SECTIE 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN.
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

DEEL 19 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan info@flixmart.nl.

Onze contactgegevens vindt u hieronder:

info@flixmart.nl

PRH Commerce
Austerlitzsweg 43, 93193351