Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser


Denne hjemmeside drives af VIRKSOMHEDENS NAVN. På hele hjemmesiden henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til PRH Commerce. PRH Commerce tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her.


Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, deltager du i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkår", "Vilkår"), herunder de yderligere vilkår og politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der er browsere, leverandører, kunder, handlende og/eller bidragydere af indhold.


Læs venligst disse servicevilkår omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger nogen del af webstedet. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse servicevilkår.


Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der føjes til den nuværende butik, er også underlagt servicevilkårene. Du kan til enhver tid gennemse den nyeste version af servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer.


Vores butik er hostet på Shopify Inc. Dette giver os den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig.


DEL 1 - VILKÅR FOR NETBUTIKKEN


Ved at acceptere disse servicevilkår bekræfter du, at du som minimum er myndig i det land, hvor du bor, eller at du er myndig i det land, hvor du bor, og at du har givet os dit samtykke til at lade dine mindreårige pårørende bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til noget ulovligt eller uautoriseret formål, og du må heller ikke, ved brug af tjenesten, overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

Du må ikke overføre orme eller virusser eller nogen kode af destruktiv karakter.

Brud på eller overtrædelse af nogen af betingelserne vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.


DEL 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver af enhver grund til enhver tid.

Du forstår, at dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav til tilsluttede netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypterede under overførsel over netværk.


Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.


De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.


DEL 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER


Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere komplette eller mere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette websted er på egen risiko.


Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun beregnet som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.


DEL 4 - ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISERNE


Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.


AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)


Visse produkter eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er kun genstand for returnering eller ombytning i henhold til vores returpolitik: [insert link to return policy page].


Vi har gjort alt for at vise farverne og billederne af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af en farve vil være nøjagtig.


Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. 


Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afbryde ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.


Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, information eller andet materiale købt eller opnået af dig vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.


AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER


Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores egen vurdering ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.


Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.


For flere detaljer, se venligst vores Returpolitik.


DEL 7 - VALGFRIT VÆRKTØJ


Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol over eller input til.


Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som tilgængelige" uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen godkendelse. Vi har intet som helst ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjepartsværktøjer.


Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, er helt på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, hvorpå værktøjer leveres af den eller de relevante tredjepartsudbydere.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester skal også være underlagt disse servicevilkår.


DEL 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER


Visse former for indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.


Tredjepartslinks på dette websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og vil ikke have noget ansvar eller ansvar for tredjepartsmaterialer eller websteder eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.


Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller erstatning i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. 


Læs omhyggeligt tredjepartens politikker og praksis og sørg for, at du forstår dem, før du deltager i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.


DEL 9 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER


Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke indlæg (f.eks. konkurrenceindlæg) eller uden en anmodning fra os sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, hvad enten det er online, via e-mail, via post eller på anden måde (samlet kaldet "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge alle kommentarer, som du sender til os, i ethvert medie. Vi er og skal ikke være forpligtet til (1) at holde nogen kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for nogen kommentarer; eller (3) at svare på nogen kommentarer.


Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, krænkende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller krænker nogen parts intellektuelle ejendomsret eller disse servicevilkår.


Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller uanstændigt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller ethvert relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for alle kommentarer, du afgiver, og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, der er indsendt af dig eller nogen tredjepart.


DEL 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER


Din indsendelse af personlige oplysninger via butikken er underlagt vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik.


DEL 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER


Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).


Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted, herunder uden begrænsning prisoplysninger, undtagen som krævet ved lov. Ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato, der anvendes i tjenesten eller på en relateret hjemmeside, skal tages for at indikere, at alle oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.


DEL 12 - FORBUDTE ANVENDELSER


Ud over andre forbud som beskrevet i servicevilkårene, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: 


(a) til noget ulovligt formål; (b) til at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler, love eller lokale forordninger; (d) til at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, nedgøre, skræmme eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges på en måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af tjenesten eller af enhver relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) til spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (k) til at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i tjenesten eller enhver relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os ret til at afslutte din brug af tjenesten eller enhver relateret hjemmeside for at overtræde nogen af de forbudte anvendelser.


DEL 13 - FRASKRIVELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR


Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.


Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel til dig.


Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af, eller manglende evne til at bruge, tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) 'som de er' og 'som tilgængelige' til din brug, uden nogen repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.


Under ingen omstændigheder skal PRH Commerce, vores direktører, ledere, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader af nogen art, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt omsætning, tabte besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår som følge af din brug af enhver af tjenesten eller ethvert produkt, der er anskaffet ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er sendt, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selvom der er informeret om deres mulighed. 


Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven.


AFSNIT 14 - ADSKILLELIGHED


I tilfælde af at en bestemmelse i disse brugsbetingelser erklæres ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal betragtes som afskåret fra disse brugsbetingelser, og en sådan bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.


AFSNIT 15 – OPSIGELSE


Parternes forpligtelser og ansvar, der er pådraget før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål. Disse brugsbetingelser er effektive, medmindre og indtil de opsiges af dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse brugsbetingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller hvis du holder op med at bruge vores websted. Hvis du efter vores eget skøn ikke overholder et vilkår eller en bestemmelse i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle skyldige beløb til og med datoen for opsigelsen; og/eller vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele deraf) i overensstemmelse hermed.


ARTIKEL 16 - HELE AFTALEN


Hvis vi ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, udgør det ikke et afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser og eventuelle politikker eller driftsregler, der er offentliggjort af os på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (inklusive, men ikke begrænset til, tidligere versioner af brugsbetingelserne). Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke fortolkes mod den part, der udarbejder teksten.


AFSNIT 17 - GÆLDENDE LOV


Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer dig tjenester, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Kina.


AFSNIT 18 - ÆNDRINGER AF SERVICEVILKÅRENE


Du kan til enhver tid gennemse den nyeste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside efter eget skøn. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller tjenesten efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer i disse brugsbetingelser udgør accept af disse ændringer.


DEL 19 – KONTAKTOPLYSNINGER


Spørgsmål om servicevilkårene skal rettes til info@flixmart.dk


Vores kontaktoplysninger er angivet nedenfor:


PRH Commerce

Austerlitzseweg 43

93193351